การรับประกันสินค้า / Products Warranty


สินค้าทุกชิ้นมีรับประกัน 6 เดือน โดยสินค้าจะต้องไม่ถูกแดดจัด ของร้อนจัด หรือถูกฝน

6 months warranty of color and wood, all products must not be used or exposed in rain, sunlight and all hot items.
การรับประกันสินค้า / Products Warranty

สินค้าทุกชิ้นมีรับประกัน 6 เดือน โดยสินค้าจะต้องไม่ถูกแดดจัด ของร้อนจัด หรือถูกฝน

6 months warranty of color and wood, all products must not be used or exposed in rain, sunlight and all hot items.